ILL 3 nr 79,00kr (F15)

  • 3 utg. av Illustrert Vitenskap for kun kr 79,00
  • Etter tilbudet fortsetter du i løpende abonnement, som du til enhver tid kan si opp.
  • Illustrert Vitenskap kommer ut 18 ganger i året.
  • I abonnementet betaler du for 4 utgaver om gangen, totalt kr 334,00 (kr 83,50 per utgave).